Sta stil bij het moment, vat de panelleider samen voor hij het woord geeft aan Jos Benders (mantelzorger en sportarts). Ook hij is een ervaringsdeskundige, hij verzorgde met zijn familie zijn hoogbejaarde moeder (ze is zelfs 101 geworden) en schreef daarover een boekje met ‘lessen’. Een paar daarvan: ‘veel liefde geven botst vaak met bureaucratie’ en ‘blijf vooral ook zorgen voor je eigen gezondheid en je eigen gezin’. Het zijn vaak schurende waarheden die Jos benoemt. “Ouderen zijn bijvoorbeeld vaak defensief in het aanvaarden van zorg. Daar moet je mee weten om te gaan, en niet als dirigent rondlopen. Blijf goed luisteren.” (Bron: website van het congres ZOEK HET UIT!).