DE FINALE

NRC chef boeken, Michiel Krielaars, en de schrijver van dit boek ontmoetten elkaar in februari 2020, bij gelegenheid waarvan Michel Krielaars een exemplaar in ontvangst nam van LIEFDE MET VOORBEDACHTEN RADE.
Zo luidt de reactie na lezing door deze literair specialist:


zaterdag 11 juli 2020 10:41

Beste Jos,

Allereerst excuses voor mijn late reactie. Ik heb je boek inmiddels gelezen. Goed geschreven en allemaal zeer herkenbaar, al duurde het ziekbed van mijn moeder slechts drie weken. De bureaucratie, de sta-op-stoel, de chocoladepudding, de medische fouten, de geleidelijke aftakeling en dat akelige gevoel dat er een einde aan zit te komen.

 Maar wat is dat sterven en de laatste gang ernaartoe toch iets akeligs, hoe goed je naasten ook voor je zorgen. De enige troost lijkt me dat de band tussen jou en je moeder goed was, wat zowel bij jou als bij mij het geval was. 

 Wat ik nog altijd zo vreemd vind is dat je je moeder, ondanks de hoge leeftijd die ze bereikten, zo kunt missen. Alsof je eigen leven er ook niet meer zo toe doet. Nu ja, iets voor een andere keer om te overpeinzen.
Je hebt een mooi boek geschreven, zowel wat de inhoud als de vorm betreft. Hopelijk komen we elkaar weer eens tegen.

Hartelijke groet,
Michel Krielaars